Outsourcing

Het uitbesteden van werk aan een gespecialiseerde leverancier is niet nieuw. Maar als het daarbij gaat om belangrijke onderdelen van uw bedrijfsvoering en/of om uitbesteding voor een langere termijn, dan noemen we dat “Outsourcing”. Er is een sterke tendens om alles wat niet tot de kernaktiviteiten van uw organisatie behoort, uit te besteden aan gespecialiseerde leveranciers. We kennen dit al lang voor de boekhouding. Dat laten vele bedrijven aan de accountant over. Maar zo zijn er meer bedrijfsaktiviteiten die zich goed lenen voor uitbesteding. Dat kan gaan om langdurige uitbesteding (zoals bij de boekhouding), maar ook om het uitbesteden van projecten (zoals het laten ontwikkelen van een voor u belangrijk stuk automatisering). AAAHAA Results heeft al meer dan 15 jaar ervaring met Outsourcing. Zowel met partners in Nederland alsook daarbuiten (lage kosten landen als in Oost-Europa en India). Wij kunnen u helpen zichtbaar te maken waar Outsourcing voor u zinvol is. Wij kunnen u ook helpen de Outsourcing voor u te realiseren en te blijven bewaken. Door onze ruime ervaring nemen wij de zorgen uit uw hand en kunt u zich succesvol richten op uw kernaktiviteiten.